Mudrci na cestě do Betléma

 

Najdeš všech 10 rozdílů?
Klikni v pravém obrázku na rozdílné místo - je-li to správně, místo se zakroužkuje.