Najdi rozdíly

Ježíš vypráví o Otci v nebi

Ježíš a chlapec

  

Josef a Marie

Anděl a pastýři

Mudrci na cestě do Betléma

Dvanáctiletý Ježíš v chrámě

Ježíš mluví k lidem

Ježíš je mocný

Rybolov

Ježíš a Zacheus

Můž na dně

Boží dary

Prázdný hrob

Grilování s Ježíšem

Poslední setkání s Ježíšem

Modlitební chvilka učedníků

Děti na cestě k Ježíši

Ježíš a děti

Na cestě do Betléma

Narození Ježíše

Ježíš u Simeona

Ježíšův křest

Ježíš uzdravuje

Dobrý pastýř

Ježíš slyší prosby

Chlapec se svačinou

Petr

Poslední večeře

Velké překvapení pro Marii

Petr se setkává s Ježíšem

Nanebevstoupeni