BIBLE4KIDS

Odvaha s následky

 

Malá holčička z Izraele byla odnesena ze svého domova a musela pracovat jako otrokyně v domě velitele vojska v cizině. Přestože jí z toho muselo být velmi smutno, bylo jí moc líto, že její pán byl nevyléčitelně nemocný. Sebrala proto všechnu odvahu a upozornila na proroka ve své zemi, který by mu určitě mohl pomoct.

Pro Naamana je to poslední naděje na záchranu, a tak se vydá na velkou cestu. K uzdravení mu samozřejmě nepomůžou všechny ty dárky, které s sebou přivezl, ale to, že poslechl Božího proroka Elíšu: sedmkrát se měl ponořit do řeky Jordánu. Přesvědčil se tak, že uzdravení přichází jedině od Boha!

Dovedeš si představit, jaká radost zavládla v Naamanově domě, když se vrátil zdravý?
A velikou radost měla určitě i ta malá holčička z Izraele.

(2. Královská 5,1-18)

TIP: Komu bys o živém Bohu mohl(a) dnes vyprávět ty?