BIBLE4KIDS

Mefibóšet

 

Byl to jediný mužský potomek, který zbyl ze Saulova královského rodu. Jeho dědeček byl mrtvý, otec také zahynul ve válce. A Mefibóšet se teď musel obávat, že ho král David přinejmenším vypoví ze země - když ho nenechá rovnou popravit... Tak se to tehdy v Orientu běžně dělávalo, když chtěl mít král jistotu, že si nikdo nebude dělat nároky na jeho trůn.
Jednoho dne, ó hrůzo, nechal David Mefibóšeta vyhledat a přivést do paláce.
Umíš si představit, jak musel být Mefibóšet zděšen? Neměl ponětí, co mu král chce, a musel se obávat toho nejhoršího.
Jaké bylo jeho překvapení, když ho král nechal pohostit a ještě ho zahrnul spoustou darů! David a jeho nejlepší přítel Jonatan, Mefibóšetův otec, kdysi totiž uzavřeli přátelství a slíbili si, že se každý z nich postará o rodinu toho druhého, kdyby s ním něco stalo. Pro Davida bylo velmi důležité tenhle slib dodržet, bez ohledu na to, jak špatně se Mefibóšetův dědeček, dřívější král, k Davidovi choval.
A Mefibóšet? - Ten to vůbec nemohl pochopit a za tu nezaslouženou Davidovu velkorysost mu byl velice vděčný.

(2. Samuelova 9)

I na tebe čeká nezasloužený dar:
Ježíš tě má rád a chce být tvým nejlepším přítelem.