BIBLE4KIDS

Člověk podle Božího srdce

 

V Betlémě panuje velké vzrušení, objevila se tu významná návštěva: Samuel, izraelský prorok a současný mluvčí samého Boha. Je hostem v domě Jišajově, ve velké rodině s osmi dospělými syny. Takového hosta je přirozeně nutno náležitě počastovat, ale on má ještě před hostinou cosi důležitého k vyřízení. Bůh mu uložil, aby jednoho s osmi synů vybral za příštího izraelského krále.

Bylo to veliké překvapení, když Samuel nejstaršího syna odmítl: toto není ten vyvolený od Boha. A stejně dopadlo dalších šest Jišajových synů. Teprve když se dostavil nejmladší syn David, poznal Samuel okamžitě: toto je ten Bohem vyvolený budoucí král. Všichni byli překvapeni - proč právě tenhle benjamínek rodiny?

Bůh věděl proč, protože Davida velmi dobře znal. To byl ten správný člověk, i když to ostatní vůbec nechápali.  Protože David byl člověk podle Božího srdce.

(1. Samuelova 16,1-13)

Bůh má i pro tvůj život svůj plán - věříš tomu?