HRA

Podobenství o hostině

 

Služebník dostal za úkol pozvat hosty na hostinu, ti ale neměli čas.
Pán ho tedy poslal, aby pozval chudé, které najde cestou.

Klikni na první úroveň, ostatní se ti postupně otevřou.
Najeď myší na služebníka, pozvi všechny chudé a žebráky
a doveď je na hostinu.

Pozor na ty, kdo nepřijali pozvání, můžou tě vracet zpět.

 

BIBLE4KIDS

Člověk podle Božího srdce

 

V Betlémě panuje velké vzrušení, objevila se tu významná návštěva: Samuel, izraelský prorok a současný mluvčí samého Boha. Je hostem v domě Jišajově, ve velké rodině s osmi dospělými syny. Takového hosta je přirozeně nutno náležitě počastovat, ale on má ještě před hostinou cosi důležitého k vyřízení. Bůh mu uložil, aby jednoho s osmi synů vybral za příštího izraelského krále.

Bylo to veliké překvapení, když Samuel nejstaršího syna odmítl: toto není ten vyvolený od Boha. A stejně dopadlo dalších šest Jišajových synů. Teprve když se dostavil nejmladší syn David, poznal Samuel okamžitě: toto je ten Bohem vyvolený budoucí král. Všichni byli překvapeni - proč právě tenhle benjamínek rodiny?

Bůh věděl proč, protože Davida velmi dobře znal. To byl ten správný člověk, i když to ostatní vůbec nechápali.  Protože David byl člověk podle Božího srdce.

(1. Samuelova 16,1-13)

Bůh má i pro tvůj život svůj plán - věříš tomu?