HRA

Podobenství o perle


Obchodník se vydává hledat vzácnou perlu - pomůžeš mu?
Vyber si úroveň hry - postupně se ti otevřou.
Najeď myší na obchodníkovu ruku a pomoz mu tu správnou perlu najít.
Pozor však na ostatní perly, které tě vrátí zpět.
Cíl: přines perlu do váčku obchodníka.
Můžeš si změřit, za jak dlouho projdeš všechna kola.


BIBLE4KIDS

Ohromná příležitost

 

David je už nějakou dobu na útěku. Nikde nemá klid, stále ho pronásleduje strach, že ho neprátele dostihnou a zabijí.
Jako už tolikrát si David zase jednou zalezl do jeskyně - raději hodně dozadu, do tmy, tam je to jistější. Najednou zahlédne, že se kdosi zastavil u vchodu, a zřejmě se chystá vejít dovnitř. A ten někdo, David to sotva dokáže pochopit, je právě Saul, jeho pronásledovatel. Člověk, před kterým už tak dlouho utíká a který je mu stále v patách. Saul netuší, že David se skrývá uvnitř, potřebuje si jen někde ulevit.
To je Davidova příležitost. Teď by se mohl jednou pro vždy svého nepřítele zbavit. Stačilo by se k němu ve tmě připlížit a...
Ale ne. David ví docela určitě, že tohle by se Bohu nelíbilo. A David se chce Bohu líbit. A tak Saulovi jenom uřízne cíp pláště.
Když Saul z jeskyně opět vyjde, ukáže mu kousek látky - jasný důkaz, jak snadno mohl Saula zabít, kdyby byl chtěl.
Na Saula to udělalo veliký dojem - a David měl v srdci pokoj, protože věděl, že jednal správně.

(1. Samuelova 24)

Jak se chováš ty k lidem, kteří tě nemají rádi?
Co by tomu asi řekl Bůh?